• Stærk Logistik
  • Køb sikkert
  • Individuel komplet hjulinspektion
  • Personlig rådgivning
  • Hotline til bestilling: 78737890
  • Danmark Danmark

Generelle vilkår og betingelser (Betingelserne)

I. Oplysninger om fjernsalg og indgåelse af aftaler inden for e-handel

1. Aftalepart

For alle bestillinger via websitet www.rubbex.com eller andre aftaler indgået via websitet og for aftaler indgået som følge af telefonisk henvendelse gælder, at disse er indgået med:

reifencom GmbH

Südfeldstr. 16

D-30453 Hannover

("vi" eller "reifencom")

Selskabets hjemsted er Hannover (registreret i virksomhedsregistret ved byretten i Hannover under: HRB 217313).

Momsidentifikationsnummer: DE 126795055

Direktører: Michael Härle, Ralf Strelen

Tlf.: +4578737890

E-Mail: info.dk@rubbex.com

2. Aftaleindgåelse

2.1 Oprettelse af en kundekonto

For at gøre det lettere at bestille via websitet www.rubbex.com kan du oprette en kundekonto, men du behøver ikke at gøre det.

Hvis du ønsker at oprette en kundekonto uafhængigt af en bestilling, kan du gøre det på websitet www.rubbex.com under "Min konto". Her indtaster du de ønskede data og bekræfter ved at klikke på "Fortsæt", at du ønsker at oprette kundekontoen på de betingelser, der er anført heri. Umiddelbart derefter sender vi en bekræftelse på oprettelsen af din kundekonto pr. e-mail (tidspunktet for aftaleindgåelsen).

Du kan også oprette en kundekonto i forbindelse med en bestilling. Hvis du endnu ikke har en kundekonto, spørger vi i forbindelse med betalingsprocessen, om vi må bruge de data, som du har indtastet til brug for din bestilling, til at oprette en kundekonto. Du bekræfter herefter dit valg i afkrydsningsfeltet ved at klikke på den næste "Fortsæt"-knap. Umiddelbart derefter sender vi en bekræftelse på oprettelsen af din kundekonto pr. e-mail (tidspunktet for aftaleindgåelsen).

2.2 Bestillinger på websitet

De varer, der vises på websitet www.rubbex.com, udgør ikke et bindende tilbud om indgåelse af en købsaftale, men er blot en opfordring til dig om at afgive et bindende købstilbud. Du afgiver et sådant bindende tilbud om at indgå en købsaftale, når du afgiver en bestilling, ved at klikke på knappen "Bestil og betal". Så snart vi har modtaget din bestilling, får du en e-mail med en bekræftelse på modtagelsen af din bestilling, hvori bestillingens indhold er nærmere angivet ("e-mail med ordrebekræftelsen").

Bindende accept af dit tilbud – og dermed aftaleindgåelsen – finder ikke sted, før vi sender en e-mail med bekræftelse på aftaleindgåelsen og på afsendelse af de bestilte varer ("e-mail med bekræftelse på afsendelse og aftaleindgåelse"). Vi sender e-mailen med bekræftelse på afsendelse og aftaleindgåelse, når vi afsender de bestilte varer (ved overdragelse af varerne til fragtfirmaet).

Varer sælges kun i husstandsmængder pr. ordre.

2.3 Aftaleindgåelse efter telefonisk henvendelse

Din telefoniske henvendelse udgør ikke et bindende tilbud om indgåelse af en købsaftale, men blot en uformel henvendelse.

Som svar på din telefoniske henvendelse sender vi dig en sammenfattende e-mail, hvor vi bekræfter modtagelsen af din telefoniske henvendelse ("e-mail med bestillingsoversigt"), specificerer bestillingens indhold og vedhæfter et link til betaling. Du afgiver først et bindende tilbud om indgåelse af en købsaftale, når du betaler for varerne via dette link til betaling.

Dit tilbud til os er bindende for dig i en periode på syv (7) arbejdsdage fra modtagelsen af tilbuddet, medmindre der angives en anden periode i Betingelserne.

Bindende accept af dit tilbud (hvis vi accepterer dit tilbud) – og dermed aftaleindgåelsen – finder ikke sted, før vi sender en e-mail med bekræftelse på aftaleindgåelsen og på afsendelse af de bestilte varer ("e-mail med bekræftelse på afsendelse og aftaleindgåelse"), som bliver sendt, når vi afsender de bestilte varer (ved overdragelse af varerne til fragtfirmaet).

2.4 Generelle oplysninger vedrørende bestillinger

Ved bestilling af fælge og/eller komplethjul som defineret i Betingelsernes pkt. I.2.2 eller I.2.3 foretager reifencom efter dit ønske en teknisk forhåndsvurdering af, om de bestilte fælge/komplethjul løbende er teknisk kompatible med dit køretøj. Hvis vi skal gennemføre en sådan teknisk forhåndsvurdering, bliver vores eventuelle accept af dit tilbud forsinket med den tid, det tager at gennemføre den tekniske forhåndsvurdering. Den tekniske forhåndsvurdering vil fra det tidspunkt, hvor vi modtager de nødvendige tekniske oplysninger om dit køretøj ("køretøjsdata") fra dig, højst tage en (1) time. Hvis vi modtager dine køretøjsdata uden for vores normale åbningstid (mandag til fredag, bortset fra søgnehelligdage i Niedersachsen (Tyskland), fra kl. 8.00 til 18.00), finder den tekniske forhåndsvurdering ikke sted før kl. 8.00 på den førstkommende arbejdsdag efter fremsendelsen af dine køretøjsdata.

Den tekniske forhåndsvurdering kræver, at du fremsender visse køretøjsdata. Du kan allerede fremsende de nødvendige køretøjsdata under bestillingen, når du afgiver en bestilling som defineret i pkt. I.2.2 i Betingelserne eller telefonisk som led i din henvendelse som defineret i pkt. I.2.3 i Betingelserne.

Hvis en teknisk forhåndsvurdering giver et negativt resultat, kontakter reifencom's kundeservice dig personligt, og du får mulighed for enten at opretholde din bestilling eller annullere den (= trække dit tilbud tilbage) og, om nødvendigt, ændre din bestilling. En ændret bestilling udgør et nyt købstilbud fra dig, hvorpå reifencom, om nødvendigt, fremsender en ordrebekræftelse.

Hvis du ønsker det, kan du også indsende de nødvendige køretøjsdata til den tekniske forhåndsvurdering, efter du har afgivet dit tilbud. Efter du har afgivet dit tilbud, modtager du i så fald en anmodning fra reifencom om at indsende de nødvendige køretøjsdata. Hvis du ikke fremsender køretøjsdataene inden for 14 kalenderdage fra afgivelsen af dit tilbud, accepterer reifencom ikke din bestilling, og der bliver ikke indgået en aftale.

Hvis varer fra én enkelt bestilling sendes i mere end en (1) pakke, modtager du en separat bekræftelse på afsendelse for hver enkelt pakke.

Vi accepterer kun bestillinger fra kunder, som er fyldt 18 år.

Af tekniske årsager kan vi desværre ikke acceptere bestillinger pr. fax, brev eller e-mail!

3. Oplysninger vedrørende fortrydelsesret for forbrugere

Fortrydelsesret for forbrugere:

Forbrugere har en lovbestemt fortrydelsesret, når de indgår aftaler via nettet. En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med et formål, der ikke primært kan tilskrives en kommerciel eller uafhængig forretningsaktivitet.

3.1 Lovbestemt fortrydelsesret:

Oplysninger vedrørende fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angivet tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste delforsendelse eller del i fysisk besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du meddele os (reifencom GmbH, Südfeldstr. 16, 30453 Hannover, e-mail: info.dk@rubbex.com telefon: +4578737890) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (fx ved brev sendt pr. post eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, tilbagebetaler vi alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), til dig uden unødigt ophold og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling via samme betalingsmetode, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi afhenter varerne. Den eneste undtagelse fra dette er, hvis du har bestilt cykeldæk, cykelslanger eller motorolie: Du skal sende varerne retur eller tilbagelevere dem til os uden unødigt ophold, og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor du har givet os meddelelse om din fortrydelse af denne aftale. Fristen er overholdt, hvis du tilbageleverer varerne inden udløbet af denne 14-dages periode. I sådanne tilfælde kan vi vælge at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil de købte varer er returneret og i vores besiddelse, eller indtil vi har modtaget tilstrækkelig dokumentation for, at varerne er returneret, alt efter hvad der sker først.

Du skal betale de direkte omkostninger, der er forbundet med tilbagelevering af varerne. Omkostningerne skønnes til højst 45 DKK pr. pakke for cykeldæk, cykelslanger eller motorolie og højst 90 DKK pr. pakke for alle andre varer.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion.

Noter:

1) Medmindre andet er aftalt mellem parterne, gælder fortrydelsesretten ikke for aftaler om levering af varer, som ikke er fremstillet på forhånd, og hvis fremstilling udelukkende er baseret på forbrugerens individuelle valg eller specifikation, eller som er skræddersyet til forbrugeren, så de har fået et tydeligt personligt præg.

2) Fortrydelsesretten bortfalder før tid for aftaler om levering af varer, hvis varerne som følge af deres art blandes uløseligt med andre varer efter leveringen. Det gælder for eksempel, hvis du blander motorolie, som er købt hos os, med andre væsker.

Udfyld og returnér denne formular, hvis du ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende.

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til

reifencom GmbH

Südfeldstr. 16

30453 Hannover

E-Mail: info.dk@rubbex.com

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato

(*) Det ikke-relevante udstreges

3.2 Yderligere oplysninger i forbindelse med håndtering af fortrydelse:

Når vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse, arrangerer vi afhentning af varerne (medmindre fortrydelsen kun vedrører cykeldæk, cykelslanger eller motorolie). Vores kundeservice kontakter dig for at aftale et afhentningstidspunkt. Afhentning udføres herefter af en pakketjeneste i vores navn og på vores vegne.

Send venligst ikke de bestilte varer retur til os uden forudgående aftale. Den eneste undtagelse fra dette er, hvis du kun ønsker at returnere cykeldæk, cykelslanger eller motorolie.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på:

Tlf.: +4578737890

E-Mail: info.dk@rubbex.com

Bemærk nedenstående supplerende oplysninger:

Motorolie, som allerede har været åbnet ("med brudt forsegling"), kan lække under returtransporten til os, hvis den ikke er emballeret på tilstrækkeligt stabil og lækagesikker vis. Vi påtager os intet erstatningsansvar for skader, som er påført os eller tredjemand (fx fragtfirmaet) som følge af læk af motorolie, som du har returneret, fra den respektive transportemballage på grund af utilstrækkelig transportemballering. I den henseende er du ansvarlig for tilstrækkeligt stabil og lækagesikker emballering af motorolien.

I enkelte undtagelsestilfælde kan det af tekniske årsager være umuligt at refundere betalinger, som er modtaget fra dig, via den samme betalingsmetode i forbindelse med udøvelse af fortrydelsesretten. I så fald aftaler vi i det konkrete tilfælde med dig, hvordan refundering kan ske via en anden gængs betalingsmetode. Dette medfører ikke yderligere omkostninger for dig.

Din lovbestemte fortrydelsesret i henhold til pkt. 3.1 berøres under ingen omstændigheder af oplysningerne og instruktionerne i dette pkt. 3.2.

4. Andre oplysninger om bestillinger via websitet www.rubbex.com (mulighed for rettelser, opbevaring af aftaleteksten, aftalens sprog)

Aftaleteksten opbevares ikke af os og kan ikke fremfindes, efter bestillingen er afsluttet. Når du bestiller via websitet www.rubbex.com, kan du dog udskrive dine bestillingsoplysninger umiddelbart efter afgivelsen af bestillingen. Aftalen indgås på fransk, tysk, dansk eller engelsk. Du får mulighed for at identificere og rette eventuelle indtastningsfejl, før du afgiver din bestilling, dvs. før du klikker på knappen "Bestil og betal". Sørg for at kontrollere din bestilling omhyggeligt.

II. Generelle vilkår og betingelser (Betingelserne) for reifencom GmbH (pr. januar 2022)

Nedenstående vilkår og betingelser gælder for alle bestillinger via websitet www.rubbex.com og for alle bestillinger som følge af telefonisk henvendelse. Betingelserne, som de foreligger på bestillingstidspunktet, er gældende i hvert enkelt tilfælde.

1. Priser/tilgængelighed/leveringsbegrænsninger

Vores priser er totalpriser og indeholder den lovpligtige moms, der gælder på bestillingstidspunktet.

Vi henviser til vores oversigt over fragtomkostninger, som viser vores faste lokale satser for forsendelse, eventuelle tillæg for mindre mængder og/eller tillæg for forsendelse til øer.

De priser, der vises for varer i din indkøbskurv på det tidspunkt, hvor du bestiller via websitet www.rubbex.com, er identiske med priserne på den aktuelle produktinformationsside på websitet. I særlige tilfælde kan du få vist forskellige priser, hvis du ændrer leveringsland under bestillingen. Dette kan fx være, fordi der gælder forskellige momssatser i leveringslandene, eller fordi vores leverandører i leveringslandet har forskellige leveringsbetingelser over for os.

Vær opmærksom på, at vi undertiden kun kan tilbyde særlige tilbudspriser i en begrænset periode. Desuden er tilbuddene med forbehold for udsolgte varer.

Du kan finde oplysninger om varernes tilgængelighed og den forventede leveringstid i en notits, som vi har indsat for de respektive varer på websitet www.rubbex.com.

Vi beregner den forventede leveringstid på grundlag af den leveringsadresse, som du oplyser, den aktuelle varebeholdning på vores egne eller leverandørers lagre eller hos det værksted, hvorfra du måtte ønske at afhente din bestilling, og den betalingsmetode, som du vælger. Den viste forventede leveringstid kan således ændre sig under din bestilling, efterhånden som du indtaster dine personlige oplysninger.

Vi afsender bestilte varer, efter at vi har verificeret de betalingsoplysninger, som du har angivet, eller efter at vi har modtaget betaling (ved forudbetaling).

Bemærk venligst, at der kan være en forsinkelse på to til tre arbejdsdage som følge af monteringen af komplethjul. Leveringstiden kan i visse tilfælde variere, især i travle perioder i højsæsonen (oktober til december og marts til april). Vi tager dog højde for begge dele, når den forventede leveringstid vises, så snart vi har modtaget de relevante oplysninger fra dig, eller hvis din bestilling foretages inden for en bestemt periode.

En vare, som er markeret med "Individuel fremstilling" på websitet www.rubbex.com eller i den e-mail, som du modtager med din bestillingsoversigt, fremstilles specielt til dig. På grund af denne individuelle fremstilling i henhold til din bestilling bliver leveringstiden noget længere, dvs. ca. to uger for dæk og ca. to-fire uger for fælge. Det tager vi også højde for, når den forventede leveringstid vises.

Bemærk venligst, at varer, som vi, vores leverandører eller det ønskede værksted ikke har på lager, skal bestilles til dig af os. Tilgængeligheden af disse varer er derfor altid med forbehold for varernes faktiske tilgængelighed hos vores leverandører. Hvis vores leverandører ikke kan levere en vare, kontakter vi dig.

Ved bestilling af fælge og/eller komplethjul skal du desuden fremsende de oplysninger, der er nødvendige for den tekniske forhåndsvurdering, for at vi kan påbegynde de leveringsperioder, der er anført i notitsen til varerne (jf. pkt. I.2.3 ovenfor).

Vi informerer dig i øvrigt om tilgængeligheden af de enkelte varer i den e-mail, som du modtager med ordrebekræftelsen eller bestillingsoversigten. Hvis vi mod forventning ikke kan fremskaffe en vare, forbeholder vi os ret til at tilbyde dig et passende alternativ. Hvis dette ikke er muligt, må vi desværre afvise din bestilling. Hvis du allerede har betalt for de bestilte varer, og vi er nødt til at annullere din bestilling, refunderer vi din betaling. I så fald informerer vi dig også pr. e-mail.

Vi tager forbehold for fejl og ændringer. Alle tilbud gælder kun, så længe lager haves.

2. Betalingsbetingelser

2.1 Accepterede betalingsmetoder/almindelige bestemmelser

Betaling af varerne kan efter eget valg ske via en af nedenstående accepterede betalingsmetoder:

  • Forudbetaling
  • Kreditkort
  • PayPal

Valget af en bestemt betalingsmetode indebærer ikke nogen yderligere omkostninger for dig.

Uanset hvilken betalingsmetode du vælger, modtager du en faktura pr. e-mail. Vi fakturerer og sender fakturaen til dig den dato, hvor varerne afsendes. Bestillingsoversigten i webshoppen kan ikke bruges som faktura.

2.2 Forudbetaling

Ved forudbetaling beder vi dig overføre hele fakturabeløbet til vores konto med angivelse af, hvad betalingen vedrører, Ved efter modtagelsen af e-mailen med ordrebekræftelsen, hvis du har bestilt via websitet www.rubbex.com, og senest (7) kalenderdage efter bekræftelsen på din bestilling via bekræftelseslinket i e-mailen med bestillingsoversigten, hvis du har bestilt ved telefonisk henvendelse.

Bemærk, at vi desværre er nødt til at annullere din bestilling, hvis vi ikke har modtaget din betaling inden for 14 kalenderdage.

2.3 Kreditkort

Hvis du betaler med kreditkort, trækker vi beløbet, når varerne afsendes. Vi accepterer følgende kort: Visa, Mastercard, American Express, Diners Club og Discover.

2.4 PayPal

Hvis du vælger at betale med PayPal, bliver du under bestillingen omdirigeret til PayPals hjemmeside.

Hvis du ikke tidligere har brugt PayPal, kan du oprette dig som gæst eller åbne en PayPal-konto og bekræfte betalingen. Hvis du allerede har en PayPal-konto, kan du logge ind med dit brugernavn og bekræfte betalingen.

Betaling via PayPal er altid gratis for kunden, og beløbet trækkes af indeståendet på din PayPal-konto, via direkte debitering eller på det kreditkort, som er registreret under PayPal-kontoen.

Hvis du betaler med PayPal, trækker vi beløbet, når varerne afsendes.

3. Leveringsbetingelser

Leveringsdato: Levering af varerne sker senest 12 arbejdsdage (hverdage, bortset fra søgnehelligdage) efter modtagelsen af afsendelses- og aftalebekræftelsen.

Levering sker til den leveringsadresse, som du har angivet. Vi informerer dig pr. e-mail (afsendelses- og aftalebekræftelse), når varerne er afsendt. Forsendelsen udføres af en pakketjeneste. Risikoen for de bestilte varers hændelige undergang overgår til dig, så snart varerne udleveres til dig, eller hvis du nægter at modtage varerne.

For erhvervsdrivendeovergår risikoen på tidspunktet for overlevering til speditør, fragtmand eller en anden person, som har fået overdraget forsendelsesopgaven.

Vi henviser til vores oversigt over fragtomkostninger, som viser vores faste lokale satser for forsendelse, eventuelle tillæg for mindre mængder og/eller tillæg for forsendelse til øer.

Vi har ret til at foretage delleveringer, forudsat at de er rimelige for dig. Hvis vi foretager delleveringer, betaler vi de ekstra forsendelsesomkostninger.

Vi leverer udelukkende varer til leveringsadresser i Danmark ("Leveringsområdet").

4. Varemodtagelse

Vi gør brug af pakketjenester til forsendelse af dine bestilte varer. Hvis en leverance er beskadiget, når den leveres til dig, beder vi dig gøre følgende: Hvis det er muligt, skal du reklamere over de beskadigede varer direkte over for pakketjenestens medarbejder og dokumentere beskadigelsens grad og omfang. Dette begrænser ikke din produktgaranti.

Du kan nægte at modtage beskadigede varer eller aftale et afhentningstidspunkt med vores kundeservice. Du bedes dog altid kontakte vores kundeservice, når en vare leveres i beskadiget tilstand. Derved hjælper du os både med at håndhæve vores krav over for pakketjenesten og med at forbedre vores service over for dig.

Vores kundeservice kan kontaktes på:

Tlf.: +4578737890

E-Mail: info.dk@rubbex.com

5. Ejendomsforbehold

Vi forbeholder os ejendomsretten til alle varer, som vi har leveret, indtil vi har modtaget fuld betaling. For at håndhæve vores ejendomsforbehold har vi ret til at kræve øjeblikkelig tilbagelevering af de pågældende varer, medmindre du har modkrav, som er retsligt fastslået eller ubestridt.

6. Produktansvar og ansvar for mangler

Vi fremstiller ikke selv de varer, som vi leverer. For så vidt angår krav i henhold til produktansvarsloven meddeler vi dig efter anmodning omgående navn og adresse på den pågældende producent. reifencom's ansvar i henhold til produktansvarsloven berøres ikke heraf.

Hvis du er forbruger, og varerne er beskadiget eller har andre mangler (fx ufuldstændig levering), har du en lovbestemt reklamationsret over for os i forhold til mangler. Som forbruger giver den lovbestemte reklamationsret dig en reklamationsfrist på 24 måneder fra det tidspunkt, hvor varerne udleveres til dig.

For erhvervsdrivende gælder følgende:Som erhvervsdrivende giver den lovbestemte reklamationsret dig en reklamationsfrist på 12 måneder fra det tidspunkt, hvor varerne udleveres til dig. Denne kortere forældelsesfrist gælder ikke i tilfælde af svig, fravær af en egenskab, som vi har garanteret, eller ved skade på liv, lemmer eller helbred, som kan tilskrives os, eller ved skader, der skyldes grov uagtsomhed fra vores side. I disse tilfælde er det udelukkende de lovbestemte forældelsesregler, der gælder.

7. Erstatningsansvar

Vi hæfter ubegrænset for alle erstatningsbeløb som følge af skade på liv, lemmer eller helbred forårsaget af manglende agtpågivenhed fra vores, en af vores juridiske repræsentanters eller stedfortræderes side og for skader som følge af fravær af en egenskab, garanteret af os.

Vi hæfter ubegrænset for skader, der skyldes en forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra vores, vores juridiske repræsentanters eller stedfortræderes side.

Ved misligholdelse af kontraktlige forpligtelser er vores erstatningsansvar beløbsmæssigt begrænset til forudsigelige aftaletypiske skader, bortset fra forhold, der er omfattet af afsnit 1 (personskade) og 5 (produktansvar) i dette pkt. 7.

Vi fraskriver os ethvert andet erstatningsansvar, særligt objektivt ansvar.

Ansvaret i henhold til produktansvarsloven berøres ikke af dette.

8. Betalingsmisligholdelse/modregningsret

Hvis du undlader at betale, forbeholder vi os ret til at opkræve rykkergebyrer for nødvendige betalingspåmindelser. Rykkergebyret udgør DKK 100 for hver betalingspåmindelse, dog højst tre betalingspåmindelser i alt.

Derudover er vi ved manglende betaling berettigede til at opkræve renter med den til enhver tid gældende morarentesats i henhold til den gældende rentelov.

At der gøres rykkergebyrer og/eller rentekrav gældende i henhold til dette pkt. 8 udelukker ikke, at der også kan fremsættes andre krav vedrørende betalingsmisligholdelse.

Parterne kan kun gøre en modregningsret gældende, i det omfang (i) den beror på det samme aftaleforhold, og/eller (ii) de modkrav, der ligger til grund for påberåbelsen af modregningsretten, i rimeligt omfang er ubestridte eller retsligt fastslået, i det videst mulige omfang, som er tilladt i henhold til lovgivningen.

For erhvervsdrivende gælder, at vi har ret til rente svarende til en morarentesats på ni (9) procentpoint over basisrenten - og enhver potentiel modregningsret er udelukket - medmindre du har modkrav, som ligger til grund for påberåbelsen af modregningskravet, og som er ubestridt eller retsligt fastslået.

9. Samarbejde med værksteder

Det er muligt at få navngivet værksteder, som vi samarbejder med, for de enkelte postnummerområder på www.rubbex.com. Disse værksteder kan hjælpe dig med montering af dæk og andre varer, som vi har leveret. Desuden kan du få de dæk og andre varer, som du har bestilt hos os, leveret direkte til et bestemt værksted med henblik på montering. Bemærk: Disse værksteder fungerer ikke som "pakkecentral", hvor du blot kan afhente de bestilte varer.

Vi stiller blot vores værksteders kontaktoplysninger til rådighed for dig. De enkelte værksteders arbejde for dig udføres på baggrund af en særskilt aftale, som indgås mellem dig og det pågældende værksted. Således kan der i relation til et værksteds monteringsarbejde udelukkende fremsættes krav over for det pågældende værksted. Værkstederne er ansvarlige for vedligeholdelsen og korrektheden af det værkstedsrelaterede indhold, som vises på websitet www.rubbex.com, især for priserne for monteringsydelserne.

10. Udenretlig bilæggelse af tvister

Europa-Kommissionen har oprettet en platform for onlinetvistbilæggelse for forbrugere, som du kan få adgang til via følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Derudover kan du som forbruger indsende en klage til Forbrugerklagenævnet via følgende link:https://naevneneshus.dk/start-din-klage/maeglingsteamet-for-forbrugerklager-og-forbrugerklagenaevnet/

Bemærk dog, at vi ikke deltager i nogen sager ved en tvistbilæggelsesinstans i forbrugersager.

11. Afsluttende bestemmelser

Aftalen er underlagt dansk ret med undtagelse af FN's konvention om internationale køb (CISG).

Ved forretningstransaktioner med forbrugere afgøres tvister ved de almindelige domstole i den jurisdiktion, hvor forbrugeren er bosiddende.

Ved forretningstransaktioner med erhvervsdrivendeafgøres tvister ved Københavns Byret.

Du bruger en gammel browser
close
Vi anbefaler dig at installere en nyere version eller en alternativ browser for at få den fulde funktionalitet af vores side.
Mange tak.

totop