• Sterke logistiek
 • Veilig inkopen
 • Band-velgcombinatie individueel testen
 • Persoonlijk advies
 • Bestelling hotline: 022730961
 • België België

Privacybeleid

(Stand november 2023)

Wij, reifencom GmbH (Südfeldstr. 16, 30453 Hannover, Duitsland), exploiteren op de website www.rubbex.com een webshop, via welke u in eerste instantie autobanden, velgen en accessoires direct na registratie kunt bestellen, of in het kader van zogenaamde "filiaalaankopen" ter bezichtiging in een van onze filialen kunt bestellen, of in het kader van zogenaamde "premiumpartnerreserveringen" ter plaatse bij een van onze premiumpartners kunt laten kopen. Zowel wij als deze filialen stellen het vertrouwen dat u in ons stelt zeer op prijs.

Hieronder informeren we u welke gegevens van uw bezoek we gebruiken en voor welke doeleinden. Indien u nog vragen hebt over de behandeling van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons of met onze functionaris voor gegevensbescherming op te nemen (zie hieronder punt 2 voor contactgegevens).

De term persoonsgegevens wordt gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna "AVG"). Dienovereenkomstig betekent "persoonsgegevens" alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw geboortedatum. Informatie over hoe u deze of andere websites gebruikt, kunnen ook persoonsgegevens zijn.

Contactgegevens:

reifencom GmbH
Südfeldstr. 16
30453 Hannover

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 15:00 uur:

Telefoon: 022730961
Belangrijke info:
Helaas kunnen we om technische redenen geen bestellingen per fax, brief of e-mail accepteren!

E-mail: info.be@rubbex.com

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op

reifencom GmbH
Datenschutz
Südfeldstr. 16
30453 Hannover

of per e-mail: datenschutz@reifen.com

.

Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of op een andere manier informatie naar ons verzendt, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en om stabiliteit en veiligheid te garanderen:

 • IP-adres, datum en tijd van het verzoek, inhoud van de opgevraagde pagina, toegangsstatus/HTTP-statuscode, hoeveelheid gegevens, website (van waaruit onze webshop is geopend), browser, besturingssysteem, interface (resolutie), taal en browserversie.


Het verzamelen van logbestanden dient om verhinderde of kwaadwillige toegang tot de website te registreren, om forensische activiteiten en de veiligheid en stabiliteit van onze website te garanderen. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is meestal het geval na uiterlijk een maand.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. De bovengenoemde doeleinden vormen ook het gerechtvaardigde belang bij gegevensverwerking in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG.

Voor zover gegevens in de beschreven mate worden verzameld, zijn deze absoluut noodzakelijk voor de beveiliging en werking van de website. Er is dus geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Voor zover wij uw toestemming verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient art. 6 lid 1 onder a) van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en intersoft Reifencom GmbH dient art. 6 lid 1 onder b) van de AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient art. 6 lid 1 onder c) van de AVG als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Daarnaast kan opslag plaatsvinden als dit is bepaald door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat om de gegevens te blijven bewaren voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

Wanneer u zich registreert en bestellingen plaatst, worden de volgende persoonsgegevens van u verzameld:

 • Bedrijf, titel, voornaam, achternaam, adres, postcode, plaats, land, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, wachtwoord en verbindingsgegevens (IP-adres, datum en tijd van de aanvraag)

Deze gegevens zijn nodig om uw klantenaccount aan te maken, een bestelling te verwerken en om u duidelijk te kunnen identificeren bij vragen. Daarnaast slaan we de verbindingsgegevens op om misbruik te voorkomen. Ons legitieme belang bij gegevensverwerking ligt ook in dit doel.

De gegevens die nodig zijn voor de zakelijke transactie worden door ons opgeslagen en verwerkt en, indien nodig, doorgegeven aan gelieerde bedrijven, betalingsdienstaanbieders voor de verwerking van betalingen (creditcard, PayPal, AmazonPay, Klarna, betaalpauze en aankoop op rekening), pakketdienstaanbieders of aan andere derden in het kader van de orderverwerking, voor zover dit nodig is voor de orderverwerking. Betalingsdienstaanbieders kunnen uw gegevens verwerken voor hun eigen doeleinden naast de verwerking van betalingen, in het bijzonder voor misbruik en fraudepreventie. Lees voor meer informatie het privacybeleid van de betalingsserviceprovider van uw keuze. Voor de meeste betalingsmethoden (in het bijzonder creditcardbetalingen) gebruiken we betalingsdiensten van Concardis GmbH om de transacties te verwerken of door te sturen. Informeer uzelf over de gegevensverwerking door Concardis GmbH op www.concardis.com

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder b) van de AVG voor een bestelling, art. 6 lid 1 onder f) van de AVG voor het voorkomen van misbruik, evenals uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 onder a) van de AVG voor registratie en het aanmaken van een klantenaccount. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking in het kader van de zakelijke transactie is art. 6 lid 1 onder b) van de AVG. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om het met u gesloten contract uit te voeren. In principe bewaren wij uw gegevens zo lang als nodig is voor de uitvoering van het met u gesloten contract en tot het verstrijken van wettelijke garantietermijnen en wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

 

6.1 Bestellingen verzenden

Om de bovengenoemde opdrachten uit te voeren, geven we rechtstreeks andere bedrijven en/of personen opdracht om taken uit te voeren. Voorbeelden zijn pakketbezorging, het versturen van brieven of e-mails. Deze dienstverleners hebben toegang tot persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Zij mogen deze informatie echter niet voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien zijn ze verplicht om de informatie te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze gegevensoverdracht is art. 6 lid 1 onder b) van de AVG als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u of art. 6 lid 1 onder f) van de AVG als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de gegevensoverdracht en uw belangen hier niet tegen opwegen. Dit is met name het geval wanneer uw e-mailadres wordt doorgegeven aan pakketdienstverleners, zodat zij u kunnen informeren over de exacte levertijd. We gaan ervan uit dat dit ook in uw belang is. Als u uw e-mailadres wilt laten blokkeren door de pakketdienstverlener, stuur ons dan een bezwaarschrift met vermelding van uw naam, adres en het te blokkeren e-mailadres naar datenschutz@reifen.com. Wij sturen uw verzoek door naar de pakketdienst. Bovendien zijn de aanbieders van verzenddiensten onderworpen aan speciale gegevensbeschermingsverplichtingen om het postgeheim te bewaren, zodat er geen aanwijzing is van dwingende belangen die bescherming verdienen en die in strijd zouden kunnen zijn met de openbaarmaking van het e-mailadres.

 

6.2 Bestelling als gast

U kunt ook als gast bij ons winkelen zonder een klantaccount aan te maken. Ook hier verwerken we de volgende persoonsgegevens van u (indien van toepassing): Bedrijf, titel, voornaam, achternaam, adres, postcode, plaats, land, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en verbindingsgegevens (IP-adres, datum en tijd van de aanvraag). Deze gegevens zijn nodig om een bestelling te verwerken en om u bij vragen duidelijk te kunnen identificeren.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder b) van de AVG. Als u als gast al een bestelling hebt geplaatst, vergelijken we uw adres om te controleren of we u andere betaalmethoden kunnen aanbieden, bijv. aankoop op rekening of via automatische incasso. Dit is ook ons legitieme belang. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 onder f) van de AVG.

 

6.3 PAQATO

Wij maken gebruik van de service van PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster, Duitsland, om u in staat te stellen uw zending te volgen nadat u uw bestelling hebt geplaatst.

PAQATO stuurt verzendberichten en statusupdates van de levering namens ons. Voor dit doel geven we gegevens door in overeenstemming met art. 6 par. lid 1, sub f, AVG op basis van ons legitieme belang in effectieve en informatieve communicatie met klanten en in een transparante en betrouwbare verwerking van de verzending, wat ook in het belang van de klant is.

Bij de verzending van uw goederen worden de orderkopgegevens voor het volgen van de verzending en het identificeren van probleemgevallen in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub b, (in het kader van contractuele/precontractuele relaties), art. 6, lid 1, sub f, (andere aanvragen) AVG verwerkt. De gegevens van de gebruiker worden opgeslagen en verwerkt in het PAQATO verzendanalysesysteem van PAQATO GmbH om de goederen sneller en foutloos te kunnen leveren en om een vlotte communicatie te garanderen (legitiem belang conform art. 6, lid 1, sub f, AVG). We wissen de gegevens als ze niet langer nodig zijn. We beoordelen de noodzaak om de twee jaar; bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

We hebben met PAQATO een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, waarin wij PAQATO verplichten uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften te beschermen.

U kunt het privacybeleid van PAQATO bekijken via de volgende link: https://www.paqato.com/datenschutzerklaerung/

Om een voordeelaanbieding te selecteren die op dat moment regionaal voor u interessant is, sturen wij uw titel, geboortejaar, land, postcode, hashwaarde van het e-mailadres en uw IP-adres in gepseudonimiseerde en versleutelde vorm naar Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiliging en wordt meestal na zeven dagen geanonimiseerd. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online-informatie over gegevensbescherming op https://online.sovendus.com/nl/online-privacyverklaring/.

Het verzamelen en opslaan van gegevens vindt alleen plaats na uitdrukkelijke toestemming volgens art. 6 lid 1 onder a) van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Om een voucheraanbieding te selecteren die op dat moment voor u interessant is, geven we de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres in gepseudonimiseerde en versleutelde vorm door aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus).

Het verzamelen en opslaan van gegevens vindt alleen plaats na uitdrukkelijke toestemming volgens art. 6 lid 1 onder a) van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiliging en wordt meestal na zeven dagen geanonimiseerd.

Daarnaast sturen we het ordernummer, de orderwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel naar Sovendus voor factureringsdoeleinden. Als u geïnteresseerd bent in een voucheraanbieding van Sovendus, als er geen reclamebezwaar is tegen uw e-mailadres en als u op de voucherbanner klikt die alleen in dit geval wordt weergegeven, geven wij uw titel, naam en e-mailadres in gecodeerde vorm door aan Sovendus voor het opstellen van de voucher (art. 6 lid 1 onder b) van de AVG). Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online-informatie over gegevensbescherming op https://online.sovendus.com/nl/online-privacyverklaring/

Wanneer u deelneemt aan prijsvragen verzamelen we gegevens die nodig zijn om de wedstrijd uit te voeren. Dit is meestal een individuele wedstrijdinzending (bijvoorbeeld een opmerking of een foto), evenals naam en contactgegevens. We kunnen uw gegevens doorgeven aan onze wedstrijdpartners, bijvoorbeeld om u de prijs toe te sturen. Gegevensverwerking en gegevensoverdracht kunnen variëren afhankelijk van de prijsvraag en worden daarom specifiek beschreven in de respectievelijke voorwaarden voor deelname. Deelname aan de prijsvraag en de bijbehorende gegevensverzameling is uiteraard vrijwillig.

In het geval van enquêtes maken we uw persoonsgegevens over het algemeen anoniem, zodat ze niet meer tot u persoonlijk herleidbaar zijn, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben om uw gegevens op persoonlijke basis te verwerken. In het geval van een prijsvraag kan het nodig zijn dat we uw gegevens doorgeven aan derden die betrokken zijn bij de prijsvraag, zoals aanbieders van pakketdiensten, touroperators of hotels, om de prijzen te verdelen.

Uw gegevens kunnen worden verwerkt door IT-serviceproviders of wedstrijdpartners als dit nodig is voor de uitvoering van de wedstrijd of de verdeling van prijzen.

Rechtsgrondslag

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming volgens art. 6 lid 1 onder a) van de AVG. Wij verwerken uw gegevens alleen om de prijsvraag en/of de enquête uit te voeren. We verwijderen uw gegevens nadat de prijsvraag is uitgevoerd, de prijs is uitgereikt en eventuele wettelijke garantieverplichtingen zijn verlopen. In het geval van een enquête worden uw gegevens meestal geanonimiseerd.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. Als de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover contractuele of wettelijke verplichtingen verwijdering niet verhinderen. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief als onderdeel van de prijsvraag, verzamelen we ook uw e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te sturen. Deelname is vrijwillig. De wettelijke basis is in elk geval uw toestemming, art. 6 lid 1 onder a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar datenschutz@reifen.com.

Als u kiest voor een van onze expresbetaalmethoden (PayPal, Amazon Pay en Klarna), stuurt de betreffende aanbieder ons de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de bestelling (naam, afleveradres, postcode, e-mailadres). We gebruiken deze gegevens alleen om uw bestelling te verwerken. De betalingsgegevens die bij de provider zijn gedeponeerd (bank- of creditcardgegevens) worden niet aan ons doorgegeven. We geven de waarde van uw winkelmandje door aan de leverancier zodat zij de betaling kunnen regelen. De respectieve aanbieder is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in het kader van de betalingsverwerking. Door gebruik te maken van de service die u hebt geselecteerd, accepteert u de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van de respectieve provider bij wie u bent geregistreerd. Lees voor meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt door de provider het privacybeleid van de provider die u hebt gekozen:

Amazon Pay: https://pay.amazon.eu/help/201212490
PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL
Klarna: https://www.klarna.com/nl/

Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en telefoonnummer, indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken.

De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Voor zover we via ons contactformulier om input vragen die niet vereist is om contact met ons op te nemen, hebben we dit altijd als optioneel gemarkeerd. We gebruiken deze informatie om uw verzoek te specificeren en om de verwerking van uw verzoek te verbeteren. Elke communicatie van deze informatie gebeurt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming, art. 6 lid 1 onder a) van de AVG. Voor zover het gaat om informatie over communicatiekanalen (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), stemt u er ook mee in dat wij contact met u opnemen via dit communicatiekanaal, indien nodig, om uw verzoek te beantwoorden. Natuurlijk kunt u deze toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken.

Uw gegevens, die we hebben ontvangen in de loop van het contact met u, zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, uw verzoek volledig is verwerkt en er geen verdere communicatie met u nodig of gewenst is.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft ons bedrijf talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo goed mogelijk te beschermen. Toch kunnen gegevensoverdrachten via internet altijd gaten in de beveiliging vertonen. Absolute bescherming kan niet worden gegarandeerd; in ieder geval is het versturen van onversleutelde e-mails niet veilig. We vragen u daarom gevoelige gegevens niet via onversleutelde e-mail te versturen, maar gebruik te maken van versleutelde communicatiekanalen (bijv. ons contactformulier) of de post.

Cookies zijn gegevens die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bezoekt en waarmee uw browser opnieuw kan worden toegewezen. Cookies verzenden informatie naar de entiteit die de cookie instelt. Cookies kunnen verschillende informatie opslaan, zoals uw taalinstelling, de duur van uw bezoek aan onze website of de items die u daar hebt ingevoerd. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat u elke keer dat u een formulier gebruikt, de vereiste gegevens opnieuw moet invoeren. De informatie die in cookies is opgeslagen, kan ook worden gebruikt om voorkeuren te herkennen en inhoud af te stemmen op interessegebieden.

Er zijn verschillende soorten cookies: Sessiecookies zijn gegevenssets die slechts tijdelijk in het werkgeheugen worden opgeslagen en worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Permanente of persistente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. Met dit type cookie kan de informatie ook worden opgeslagen in tekstbestanden op uw computer. U kunt deze cookies echter ook op elk gewenst moment verwijderen via de instellingen van uw browser.

Cookies van de eerste partij worden ingesteld door de website die u op dat moment bezoekt. Alleen deze website mag informatie uit deze cookies lezen. Cookies van derden worden ingesteld door organisaties die niet de website beheren die u bezoekt. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt door marketingbedrijven.

De rechtsgrondslag voor de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies en hun opslagperiode kan variëren. Als u ons uw toestemming hebt gegeven, is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 onder a) van de AVG. Als de gegevensverwerking is gebaseerd op onze doorslaggevende legitieme belangen, is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Het vermelde doel komt dan overeen met ons gerechtvaardigd belang.

We gebruiken cookies om de goede werking van de website te garanderen, om basisfunctionaliteit te bieden, om het bereik te meten en - met uw toestemming - om onze diensten af te stemmen op voorkeursinteresses.

Hier kunt u het cookiebeheer openen en bewerken.

U kunt cookies die al op uw eindapparaat zijn opgeslagen op elk gewenst moment verwijderen. Als u wilt voorkomen dat cookies worden opgeslagen, kunt u dit doen via de instellingen van uw internetbrowser. Instructies voor populaire browsers vindt u hier: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge Browser, Safari, Safari mobile. U kunt ook zogenaamde advertentieblokkers installeren. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Bij het bezoeken van onze website worden alle gebruikers van onze website ook geïnformeerd door een informatiebanner over ons gebruik van cookies en verwezen naar deze mededeling over gegevensbescherming. Daarbij wordt u als gebruiker ook om toestemming gevraagd voor het gebruik van bepaalde cookies, met name cookies die relevant zijn voor de personalisatie van services en voor marketingmaatregelen. Als u eenmaal uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken door het cookiebeheer hier op te roepen en te bewerken.

We maken op onze website gebruik van de diensten van The Reach Group GmbH (Am Karlsbad 16, 10785 Berlijn) om onze webcampagnes aan u aan te passen.

De Reach Group ontwerpt displaycampagnes voor partnerprogramma's. De reclamemaatregelen worden dynamisch en individueel aangepast aan de gebruiker binnen zijn klanttraject. Performance- en native-advertentiecampagnes en retargetingcampagnes worden hiervoor gebruikt.

De Reach Group GmbH maakt soms gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.

De meeste cookies die door The Reach Group GmbH worden gebruikt, zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven gedurende een korte, duidelijk gedefinieerde periode opgeslagen op uw eindapparaat. U kunt ze op elk moment verwijderen via de instellingen van uw browser.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Hier kunt u het cookiebeheer openen en bewerken.

De cookie van Reach Group GmbH heeft een vervaldatum van maximaal 90 dagen.

De diensten van de Reach Group GmbH worden geleverd op basis van art. 6 lid 1 onder a) van de AVG. Als u niet langer akkoord gaat met het gebruik van uw gegevens, hebt u de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken via https://hal9000.redintelligence.net/privacy/8lcfmzhxc8d6/ .

Wij maken op deze website gebruik van het performance advertising-netwerk van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn. Als onderdeel van het trackingdiensten van AWIN, slaat AWIN cookies op voor het documenteren van transacties (bijv. van leads en sales) op eindapparaten van gebruikers die websites of andere online aanbiedingen van haar klanten bezoeken of gebruiken (bijv. zich inschrijven voor een nieuwsbrief of een bestelling plaatsen in een online shop). Deze cookies dienen uitsluitend voor het correct toewijzen van het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering in het kader van het netwerk. De cookies van AWIN verzamelen de volgende gegevens:

 • IP-adres (verkort) en IP-hash, online identifiers (bijv. adverteerders-ID, uitgevers-ID, advertentiemedia-ID, product-ID, groeps-ID), klik-/netwerkverwijzing, GeoIP, productgegevens (bijv. productnaam, productcategorie, prijs, hoeveelheid), apparaatgegevens (bijv. browsertype, verwijzer, tijdzone), e-mailadressen (gehasht) indien van toepassing.

In een cookie wordt alleen de informatie geplaatst over wanneer een bepaald advertentiemedium is aangeklikt door een eindapparaat. In de AWIN trackingcookies wordt een individuele reeks nummers opgeslagen, die niet aan de individuele gebruiker kan worden toegewezen en waarmee het partnerprogramma van een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker (klik of weergave) worden gedocumenteerd. In deze context verzamelt AWIN ook informatie over het eindapparaat van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, bijv. het besturingssysteem en de aanroepende browser.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken hier .

Als u in het algemeen niet wilt dat cookies in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit doen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. U kunt het opslaan van cookies in uw browser uitschakelen onder Extra's/internetopties, ze beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd zodra er een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte weergave van de online aanbiedingen en een beperkte gebruikersbegeleiding. U kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen. In dit geval wordt de daarin opgeslagen informatie verwijderd van uw eindapparaat. Meer informatie over de gegevensverwerking door AWIN en een andere mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies door AWIN vind u hier: https://www.awin.com/nl/privacy

Als u toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. De verantwoordelijke partij voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Reikwijdte van de verwerking

Google Analytics maakt gebruik van cookies waarmee uw gebruik van onze websites kan worden geanalyseerd. De door middel van cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

We gebruiken de functie gebruikers-ID. Met de gebruikers-ID kunnen we een unieke, blijvende ID toewijzen aan een of meer sessies (en de activiteiten binnen die sessies) en het gedrag van gebruikers op verschillende apparaten analyseren.

In Google Analytics 4 is de anonimisering van IP-adressen standaard geactiveerd. Als gevolg van IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw gebruikersgedrag geregistreerd in de vorm van "gebeurtenissen". Evenementen kunnen zijn:

 • Pagina-impressies
 • Eerste bezoek aan de website
 • Begin van de sessie
 • Uw "klikpad", interactie met de website
 • Scrollen (wanneer een gebruiker naar het einde van de pagina scrolt (90%))
 • Klikken op externe links
 • Interne zoekaanvragen
 • Interactie met video's
 • Advertenties gezien/geklikt

 

Het registreert ook:

 • Uw locatie (regio) bij benadering
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm)
 • Technische informatie over uw browser en de eindapparaten die u gebruikt (bijv. taalinstelling, schermresolutie)
 • Uw internetprovider
 • De referrer-URL (via welke website/reclamedrager u op deze website terecht bent gekomen)

Doeleinden van de verwerking

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit samen te stellen. De rapporten van Google Analytics worden gebruikt om de prestaties van onze website te analyseren.

Ontvanger

Ontvangers van de gegevens zijn/zouden kunnen zijn

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als verwerker volgens art. 28 van de AVG)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS

Het kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens die door Google zijn opgeslagen.

Overdracht naar een derde land

Wanneer gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en er geen niveau van gegevensbescherming is dat gelijkwaardig is aan de Europese norm, hebben we contractuele clausules volgens de EU-standaard afgesloten met de dienstverlener om een passend niveau van gegevensbescherming vast te stellen. Het moederbedrijf van Google Ierland, Google LLC, is gevestigd in Californië, VS. Een overdracht van gegevens naar de VS en toegang door Amerikaanse autoriteiten tot de gegevens die door Google zijn opgeslagen, kan niet worden uitgesloten. De VS wordt momenteel beschouwd als een derde land vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. U hebt daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. U hebt geen rechtsmiddelen tegen toegang door de autoriteiten.

Opslagperiode
De gegevens die door ons worden verzonden en gekoppeld zijn aan cookies worden automatisch verwijderd na 2 OF 14 maanden. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch één keer per maand.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming conform art. 6 lid 1 onder a) van de AVG.

Intrekking

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken door naar de cookie-instellingen hier te gaan en daar uw keuze te wijzigen. De rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming totdat deze wordt ingetrokken, blijft onaangetast.

U kunt het opslaan van cookies ook vanaf het begin voorkomen door uw browsersoftware hierop in te stellen. Als u uw browser zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, kunt u echter beperkte functionaliteit ervaren op deze en andere websites. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen als u

 1. geen toestemming geeft voor het plaatsen van de cookie of
 2. als u de browser add-on om Google Analytics uit te schakelen hier downloadt en installeert.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en over gegevensbescherming vindt u bij Google op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/

en op https://policies.google.com/?hl=nl

We gebruiken de marketing- en remarketingdiensten (kortweg "Google-marketingdiensten") van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, om ons onlineaanbod te optimaliseren en economisch te exploiteren. De verantwoordelijke entiteit voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Met de marketingservices van Google kunnen we advertenties voor onze website gerichter weergeven, zodat u alleen advertenties te zien krijgt die mogelijk overeenkomen met uw interesses. Als er bijvoorbeeld advertenties voor onze diensten aan u worden getoond op andere websites, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop Google-marketingdiensten actief zijn, een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "webbeacons" genoemd) in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op uw apparaat (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in plaats van cookies).

De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert welke websites u hebt bezocht, in welke inhoud u geïnteresseerd bent en op welke aanbiedingen u hebt geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Uw IP-adres wordt ook geregistreerd, waarbij wij u in het kader van Google Analytics informeren dat het IP-adres wordt verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en alleen in uitzonderlijke gevallen volledig wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar wordt verkort.

Het IP-adres wordt niet samengevoegd met uw gegevens binnen andere Google-aanbiedingen. De bovenstaande informatie kan door Google ook worden gecombineerd met informatie uit andere bronnen. Wanneer u vervolgens andere websites bezoekt, kunt u advertenties te zien krijgen die op uw interesses zijn afgestemd.

We verwerken uw gegevens pseudoniem als onderdeel van de Google-marketingdiensten. Bijvoorbeeld: Google slaat bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres niet op en verwerkt deze niet, maar verwerkt de relevante gegevens op cookiebasis binnen pseudonieme gebruikersprofielen. De informatie die door Google-marketingdiensten over gebruikers wordt verzameld, wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

De Google-marketingdiensten die wij gebruiken, omvatten het online advertentieprogramma "Google Ads" (voorheen: "Google AdWords"). In het geval van Google Ads ontvangt elke Ads-klant een andere "conversiecookie". Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Ads-klanten. De informatie die met behulp van de cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten met advertenties leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor de conversietracking. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Wanneer gegevens buiten de EER worden verwerkt, waar geen niveau van gegevensbescherming bestaat dat gelijkwaardig is aan de Europese norm, hebben we contractuele clausules volgens de EU-standaard afgesloten met de serviceprovider om een veilig niveau van gegevensbescherming vast te stellen.

Ga voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden naar de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy .

Het verzamelen en opslaan van gegevens vindt alleen plaats na uitdrukkelijke toestemming volgens art. 6 lid 1 onder a) van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Om redenen van transparantie willen we erop wijzen dat we gebruikmaken van de Google Tag Manager van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. De verantwoordelijke entiteit voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De Google Tag Manager zelf verzamelt geen persoonsgegevens. De Google Tag Manager maakt het voor ons gemakkelijker om onze tags te integreren en te beheren. Tags zijn kleine stukjes code die onder andere worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten, de impact van online advertenties en sociale kanalen bij te houden, remarketing en targeting in te stellen en websites te testen en te optimaliseren. We gebruiken de Tag Manager voor de Google Analytics-service. Als u een deactivering hebt uitgevoerd, wordt deze deactivering in aanmerking genomen door de Google Tag Manager. Zie voor meer informatie over de Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html.

Deze website gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache voor een correcte weergave van teksten en fonts. We hebben gekozen voor de offline variant, waarbij de Google fonts lokaal op onze webserver worden opgeslagen. Het beheer van de lettertypes is, via CSS, dan mogelijk zoals bij elke andere lettertypefamilie. Het IP-adres en andere gegevens worden niet doorgegeven aan Google.

Het gebruik van Google Web fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen met oog op efficiëntie en kostenbesparing. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6, lid 1, zin 1, sub f), van de AVG. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, dan maakt uw computer gebruik van een standaardlettertype.

Zie voor meer informatie over Google Web fonts https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Wij maken op onze website gebruik van de service van trbo GmbH, Leopoldstr. 41, 80802 München ("Trbo"). Trbo is een trackingtool die ons helpt om onze website zo goed mogelijk te ontwerpen. Het gebruik van trbo stelt ons in staat om onze online aanbiedingen te controleren en te verbeteren door het gebruik van onze online aanbiedingen en de effectiviteit van onze online reclame te meten. Dit helpt ons te begrijpen welke pagina's en producten onze klanten het meest interesseren en welke individuele aanbiedingen we in elk geval aan onze websitegebruikers moeten doen.

Technisch gezien gebruikt de gebruikte trackingtool met name zogenaamde "cookies" ("marketingcookies") en "webbeacons" om de volgende informatie te verzamelen:

Welke pagina's wanneer, hoe vaak en in welke volgorde worden bezocht, naar welke producten wordt gezocht, op welke links of aanbiedingen wordt geklikt en welke bestellingen worden geplaatst. De gegevens die van u worden verzameld en in deze context worden gebruikt, worden altijd alleen opgeslagen onder een pseudoniem (bijv. een willekeurig identificatienummer) en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens over u (bijv. naam, adres, enz.). Voor zover de externe dienstverleners toegang krijgen tot de gegevens, gebeurt dit uitsluitend namens ons en onder onze controle.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van trbo tracking tool is toestemming volgens art. 6 lid 1 onder a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken hier .

Meer informatie over trbo's gegevensbescherming vindt u hier: https://www.trbo.com/privacy-policy/

We gebruiken services van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, VS, een dochteronderneming van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, op onze website. Voor gebruikers die hun gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebben, is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Om uw persoonsgegevens te beschermen, maken we gebruik van de uitgebreide optie voor gegevensbescherming van YouTube. Als u een pagina oproept waarin een YouTube-video is ingesloten, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de YouTube-servers en wordt de inhoud weergegeven op de website door uw browser te informeren. Volgens de informatie van YouTube worden gegevens echter alleen naar de YouTube-server verzonden in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" als u de video actief start. Als u op dat moment bent aangemeld bij YouTube, wordt de informatie over de video's die u hebt bekeken, toegewezen aan uw YouTube-account. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account voordat u onze website bezoekt. Voor zover gegevens worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte / de EU, waar geen sprake is van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met de Europese standaard, verklaart Google dat het gebruik maakt van standaard contractuele clausules.

Meer informatie over de gegevensbescherming van YouTube wordt door Google verstrekt via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

We gebruiken de SmartMaps-service op deze website om u direct en interactief kaarten te tonen op de website. De exploitant van SmartMaps is YellowMap AG, CAS-Weg 1-5, 76131 Karlsruhe, Duitsland.

Om de service correct te laten werken, verzamelt SmartMaps uw IP-adres. Dit zijn persoonsgegevens. Uw IP-adres wordt een paar minuten opgeslagen, maar na een paar minuten weer verwijderd.

In principe wordt alleen informatie verzameld die noodzakelijk is voor de samenwerking en de veiligheid van het systeem. Er is geen logging van de gegevens die op de kaart worden weergegeven en er vindt geen tracering, opslag, evaluatie of doorgifte van uw gegevens of de gegevens van uw klanten en gebruikers plaats. Bij SmartMaps worden IP-adressen alleen verwerkt voor het leveren van informatie aan de gebruiker. Het IP-adres wordt niet permanent opgeslagen, tenzij er een beveiligingsprobleem is, zoals massale, niet-menselijke serveraanvragen door één IP-adres.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Er is een gerechtvaardigd belang om ons online aanbod zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren en ook om u een geïntegreerde kaartfunctie op onze website aan te bieden. Zonder het gebruik van de gegevens kan de kaartfunctie niet worden aangeboden. De verwerking van uw persoonsgegevens is daarom ook technisch noodzakelijk.

We gebruiken Friendly Captcha op onze website. Friendly Captcha is een aanbieding van Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee, Duitsland.

Friendly Captcha dient om onrechtmatige geautomatiseerde invoer in webformulieren te voorkomen en zo de technische systemen van de hoster te beschermen. We gebruiken het voor dit doel en dit is ook ons legitieme belang, art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Er is geen recht om bezwaar te maken, aangezien ons legitieme belang om onze webformulieren te beschermen tegen spam en misbruik zwaarder weegt dan uw belang bij de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit resultaat wordt met name bereikt door rekening te houden met het feit dat het IP-adres wordt geanonimiseerd en het niet mogelijk is om conclusies te trekken over uw persoon.

Als u een van onze webpagina's oproept waarin Friendly Captcha is geïntegreerd, wordt er een verbinding met Friendly Captcha tot stand gebracht.

Friendly Captcha slaat een geanonimiseerde teller per IP-adres op om de puzzelmoeilijkheid dynamisch te schalen op het Edge-netwerk om kwaadwillende gebruikers te detecteren en het blokkeren van legitieme gebruikers te minimaliseren. Deze gegevens worden apart van de rest van de gegevens opgeslagen en kunnen niet worden gekoppeld aan specifieke websites. Friendly Captcha anonimiseert de IP-adressen via one-way hashing, zodat ze niet persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Het IP-adres wordt alleen verwerkt in het anonimiseringsproces. Er worden geen cookies gebruikt.

Daarnaast verzamelt Friendly Captcha de volgende loggegevens:

 • De verzoekheaders User-Agent, Origin en Referer.
 • De puzzel zelf, die informatie bevat over het account en de websleutel waarnaar de puzzel verwijst.
 • De versie van de widget.
 • Een tijdstempel. (datum/tijd van het verzoek)

Friendly Captcha vraagt NIET om andere persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en online profielen.

Wanneer gegevens worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte / EU, waar geen niveau van gegevensbescherming bestaat dat gelijkwaardig is aan de Europese norm, verklaart Friendly Captcha dat het gebruik maakt van standaard contractuele clausules.

U kunt de privacy-informatie van Friendly Captcha vinden
hier: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/ en
hier: https://friendlycaptcha.com/privacy/gdpr/

Als u al goederen bij ons hebt gekocht, sturen we u af en toe e-mails met reclame voor onze webwinkel en de goederen die we via onze webshop verkopen. Hiervoor verwerken we uw e-mailadres en soms uw voornaam, achternaam, geslacht en postcode. We verwerken uw e-mailadres zodat onze e-mails u bereiken. We verwerken uw voor- of achternaam, uw geslacht en uw postcode om onze e-mails individueel op u te kunnen afstemmen. Als u niet wilt dat wij de bovengenoemde persoonsgegevens verwerken om u e-mails met een reclamekarakter te sturen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik.

Hiervoor is het voldoende om een informeel bericht per e-mail te sturen naar: datenschutz@reifen.com of om op de afmeldlink te klikken die in elke e-mail van reclamedoeleinden staat. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is om u zo goed mogelijk te informeren over onze goederen en diensten, om te weten te komen of u tevreden bent over ons en onze service, en ook om onze service indien nodig te kunnen aanpassen op basis van uw feedback.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u promotionele e-mails te sturen zolang u geen bezwaar hebt gemaakt tegen dit type gegevensverwerking. In het geval dat u bezwaar maakt tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij uw e-mailadres blokkeren om ervoor te zorgen dat u geen verdere e-mails van promotionele aard van ons ontvangt. Uw naam, geslacht en postcode slaan we dan hooguit op in verband met uw klantenaccount, maar gebruiken we niet meer in verband met het verzenden van e-mails met een reclamekarakter.

Usercentrics is een platform voor toestemmingsbeheer waarmee websites de privacy van gebruikers kunnen beschermen en kunnen voldoen aan de AVG als het gaat om cookies en tracking. "Usercentrics" is een aanbod van de aanbieder Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland, hierna te noemen "Usercentrics".

Via de functie "Usercentrics" informeren we onze websitebezoekers over het gebruik van cookies op onze website en stellen we hen in staat om een beslissing te nemen over het gebruik ervan.

Als de bezoeker toestemming geeft voor het gebruik van cookies, worden de volgende gegevens automatisch geregistreerd:

 • Het IP-nummer van de gebruiker
 • Datum en tijd van toestemming
 • User agent van de browser van de eindgebruiker
 • De URL van de provider
 • Een anonieme, willekeurige en versleutelde sleutel

De gecodeerde sleutel en de cookie-status worden opgeslagen door middel van een cookie op het eindapparaat van de gebruiker om de overeenkomstige cookie-status vast te stellen wanneer de pagina in de toekomst wordt opgeroepen. Deze cookie wordt automatisch verwijderd na 12 maanden.

De rechtsgrondslag voor het opslaan van de gegevens is art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang voor het gebruik van Usercentrics ligt in het voldoen aan de vereisten van de TTDSG.

De gebruiker kan de installatie van de cookie en de opslag ervan voorkomen of beëindigen, en daarmee zijn of haar toestemming voor cookies op elk gewenst moment beëindigen door de instellingen van zijn of haar browser te wijzigen.

Meer informatie over Usercentrics is te vinden op:
https://usercentrics.com/privacy-policy/

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Microsoft Clarity, een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS, waarmee het gedrag van bezoekers op onze website wordt geregistreerd.

Reikwijdte van gegevensverwerking:

Microsoft Clarity maakt gebruik van cookies om uw gebruik van onze websites te analyseren. Microsoft Clarity registreert uw gedrag op onze website, volgt uw klikgedrag en maakt overzichten op basis van de verzamelde informatie om de klantervaring te verbeteren. De door middel van cookies verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Microsoft in de VS en daar opgeslagen. Informatie die wordt overgedragen aan Microsoft Clarity kan het volgende omvatten, maar is daartoe niet beperkt:

 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte internetpresentaties, interesse in inhoud, toegangstijden),
 • Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of een persoon),
 • Bewegingsgegevens (muisbewegingen, scrolbewegingen, klikpad) in gepseudonimiseerde vorm,
 • foutieve interacties met knoppen (dode klikken).

Volgens Microsoft kan de verzamelde informatie ook worden gebruikt voor advertentiedoeleinden.

Ga voor meer informatie over de gegevens die door Microsoft Clarity worden verwerkt naar https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/clarity-data. Een overzicht van de gebruikte cookies vindt u op https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/cookie-list.

Microsoft verwerkt ook gegevens in onder andere de Verenigde Staten, waar het niveau van gegevensbescherming niet overeenkomt met de Europese norm. Dit kan risico's voor de gegevensbescherming met zich meebrengen, omdat de betrokkenen daar niet dezelfde rechten hebben als binnen de EU/EER. Wanneer gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt, hebben we EU-standaard contractuele clausules met de dienstverlener afgesloten om een passend niveau van gegevensbescherming vast te stellen.

De cookies die Microsoft Clarity gebruikt, worden maximaal één jaar bewaard.

Rechtsgrondslag en mogelijkheid tot herroeping:

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming conform art. 6 lid 1 onder a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookie-instellingen hier op te roepen en daar uw keuze te wijzigen. Meer informatie over gegevensverwerking door Microsoft is te vinden op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

Wij zullen u graag informeren of er persoonsgegevens over u worden verwerkt; als dit het geval is, hebt u recht op informatie over deze persoonsgegevens en op de informatie die in detail is opgesomd in art. 15 van de AVG. Daarnaast heb u het recht op rectificatie (art. 16 van de AVG), het recht op beperking van de verwerking (art. 18 van de AVG), het recht op wissing (art. 17 van de AVG) en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 van de AVG) onder de respectievelijke wettelijke voorwaarden.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking onder de wettelijke voorwaarden (art. 21 van de AVG).

Om uw bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op datenschutz@reifen.com.de of via ons postadres. Het uitoefenen van uw bovenstaande rechten is voor u kosteloos.

Onverminderd deze rechten en de mogelijkheid om enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel aan te wenden, kunt u te allen tijde gebruikmaken van uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de regels voor gegevensbescherming (art. 77 van de AVG).

De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is de commissaris voor gegevensbescherming in Nedersaksen (https://lfd.niedersachsen.de/startseite/).

Om de veiligheid van uw informatie tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we SSL-software (Secure Socket Layer). Deze software versleutelt de informatie die u indient. We maken uw creditcardnummer niet bekend bij het bevestigen van een bestelling. Natuurlijk geven we het volledige creditcardnummer door aan de verantwoordelijke creditcardmaatschappij tijdens het verwerken van de bestelling.
We handhaven fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van de persoonsgegevens van onze klanten. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten af en toe het vragen van een identiteitsbewijs voordat we persoonlijke informatie aan u vrijgeven.

Het is belangrijk dat u uzelf beschermt tegen ongeautoriseerde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Als u uw computer deelt met anderen, zorg er dan voor dat u na elke sessie uitlogt.

U gebruikt een oude browser
close
Wij adviseren u om een nieuwere versie of een andere browser te installeren om de volledige functionaliteit van onze website te kunnen benutten.
Hartelijk bedankt.

totop